عضویت | ورود
چای سیاه سرگل بهاره ۹۹

هنگام دم کردن چای سیاه بالِکا بهتر است که:

  • برای یک قوری چهارنفره از سه قاشق غذاخوری چای استفاده شود.
  • از آب تصفیه نشده ، کلردار و چندبار جوشیده استفاده نشود.

* زمان ایده آل دم کشیدن چای سیاه : بین ده تا پانزده دقیقه با حرارت غیرمستقیم

وزن: 400 گرم
بهترین زمان مصرف: یک سال پس از تولید
قیمت: 56,000تومان
چای سبز سرگل بهاره ۹۹

هنگام دم کردن چای سبز بالِکا بهتر است که:

 • برای یک لیوان دمنوش بزرگ یا فرنچ پرس یک قاشق‌ غذاخوری چای استفاده شود.
 • از آب تصفیه نشده ، کلردار و چندبار جوشیده استفاده نشود.
 • از آب با دمای بین ۸۰ تا ۹۰ درجه استفاده شود.

* زمان ایده آل دم کشیدن چای سبز: بین سه تا پنج دقیقه

وزن: 400 گرم
بهترین زمان مصرف: یک سال پس از تولید
قیمت: 59,000تومان
چای سیاه سرگل بهاره ۹۸

هنگام دم کردن چای سیاه بالِکا بهتر است که:

  • برای یک قوری چهارنفره از سه قاشق غذاخوری چای استفاده شود.
  • از آب تصفیه نشده ، کلردار و چندبار جوشیده استفاده نشود.

* زمان ایده آل دم کشیدن چای سیاه : بین ده تا پانزده دقیقه با حرارت غیرمستقیم

وزن: 400 گرم
بهترین زمان مصرف: یک سال پس از تولید
قیمت: 45,000تومان
چای سبز سرگل بهاره ۹۸

هنگام دم کردن چای سبز بالِکا بهتر است که:

 • برای یک لیوان دمنوش بزرگ یا فرنچ پرس یک قاشق‌ غذاخوری چای استفاده شود.
 • از آب تصفیه نشده ، کلردار و چندبار جوشیده استفاده نشود.
 • از آب با دمای بین ۸۰ تا ۹۰ درجه استفاده شود.

* زمان ایده آل دم کشیدن چای سبز: بین سه تا پنج دقیقه

وزن: 400 گرم
بهترین زمان مصرف: یک سال پس از تولید
قیمت: 45,000تومان
چای سیاه – بسته ویژه

هنگام دم کردن چای سیاه بالِکا بهتر است که:

  • برای یک قوری چهارنفره از سه قاشق غذاخوری چای استفاده شود.
  • از آب تصفیه نشده ، کلردار و چندبار جوشیده استفاده نشود.

* زمان ایده آل دم کشیدن چای سیاه : بین ده تا پانزده دقیقه با حرارت غیرمستقیم

وزن: 500 گرم
بهترین زمان مصرف: یک سال پس از تولید
قیمت: 60,000تومان
 
آدرس: محله کاووسیه، خیابان نلسون ماندلا، کوچه کمان، پلاک ۱۴، واحد ۱
کدپستی: 1518715411
شماره تماس: 021-88665792